A+
A-
Środa, 30 listopada 2022 Andrzeja, Maury, Konstantego

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Komisje Rady

1. Komisja rewizyjna

1) Andrzej Paluch  – Przewodniczący Komisji

2) Wojciech Włoszczyński – Wiceprzewodniczący Komisji

3) Urszula Kochel

4) Dariusz Kochel

5) Norbert Czaja

2. Komisja planowania budżetu, finansów, rolnictwa i leśnictwa.

1) Wojciech Włoszczyński – Przewodniczący Komisji

2)  Grzegorz WanatWiceprzewodniczący Komisji

3) Stanisław Kozłowski

4) Bernarda Curzytek

5) Robert Krakowiak

3. Komisja oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych.

1) Urszula Kochel – Przewodnicząca Komisji

2) Andrzej  Paluch – Wiceprzewodniczący Komisji

3) Beata Opara

4) Dariusz Janus

5) Grażyna Węgierek

4. Komisja bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i komunikacji.

1) Dariusz Janus – Przewodniczący Komisji

2) Katarzyna Rogula – Wiceprzewodnicząca Komisji

3) Robert Krakowiak

4) Grzegorz Wanat

5) Beata Opara

5. Komisja przemysłu, gospodarki terenowej, budownictwa i ochrony środowiska.

1) Bernarda Curzytek – Przewodnicząca Komisji

2) Grażyna Węgierek – Wiceprzewodnicząca Komisji

3) Dariusz Kochel

4) Stanisław Kozłowski

5) Norbert Czaja

6. Komisja skarg, wniosków i petycji

1) Katarzyna Rogula – Przewodnicząca Komisji

2) Wojciech Włoszczyński – Wiceprzewodniczący Komisji

3) Urszula Kochel

4) Andrzej Paluch

5) Stanisław Kozłowski


30 listopada 2016, 10:50

Mateusz Kuleta

28 maja 2020 12:06