A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

KIP dla przedsięwzięcia pn. Budowa 5 – ciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości usytuowanych we wsi Adamów, gmina Smyków wraz z podziałem istniejących działek rolnych na działki budowlane”, planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 5/4, 5/6, 5/7, obręb Adamów


4 maja 2021, 14:57

Mateusz Kuleta

4 maja 2021 14:57