A+
A-
Niedziela, 03 grudnia 2023 Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Oświadczenie majątkowe Pani Anny Chyb w związku z pełnieniem obowiązków Kierownika Klubu Dziecięcego SMYKI w Królewcu od 01.07.2023 roku


12 września 2023, 11:55

Elżbieta Sosnowska

12 września 2023 11:55


Oświadczenie majątkowe Pani Joanny Augustyniak-Podgórskiej w związku z pełnieniem obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie od dnia 2.01.2023 roku.


12 września 2023, 11:29

Elżbieta Sosnowska

12 września 2023 11:29


Oświadczenia majątkowe za 2022 rok


17 maja 2023, 14:11

Elżbieta Sosnowska

12 września 2023 13:54


Oświadczenie majątkowe Pani Agaty Gajewskiej w związku z objęciem stanowiska Kierownika Klubu Dziecięcego SMYKI w Królewcu od 16.11.2022 roku


14 lutego 2023, 13:30

Elżbieta Sosnowska

14 lutego 2023 13:30


Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Cieślickiego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 31.12.2022 rok


14 lutego 2023, 13:24

Elżbieta Sosnowska

14 lutego 2023 13:24


Oświadczenia majątkowe za 2021 rok


30 maja 2022, 11:04

Elżbieta Sosnowska

2 czerwca 2022 11:08


Oświadczenia majątkowe za 2020 rok


8 czerwca 2021, 12:26

Elżbieta Sosnowska

3 września 2021 13:29


Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Bery w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy Smyków od 01.12.2020 roku


5 stycznia 2021, 14:14

Elżbieta Sosnowska

5 stycznia 2021 14:14


Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Bąk złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Z-cy Kierownika USC w Smykowie z dniem 31.10.2020r.


5 stycznia 2021, 14:09

Elżbieta Sosnowska

5 stycznia 2021 14:09


Oświadczenie majątkowe Pani Pauliny Pawłowskiej w związku z objęciem stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Stanu Cywilnego w Smykowie od dnia 1 sierpnia 2020 roku


28 sierpnia 2020, 13:19

Elżbieta Sosnowska

28 sierpnia 2020 13:20


Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Stefańczyka w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 26.02.2020 rok


10 czerwca 2020, 08:20

Elżbieta Sosnowska

10 czerwca 2020 08:20


Oświadczenia majątkowe za 2019 rok


3 czerwca 2020, 11:31

Elżbieta Sosnowska

10 czerwca 2020 07:57


Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Cieślickiego w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

Oświadczenie Jerzy Cieślicki


4 marca 2020, 13:16

Elżbieta Sosnowska

4 marca 2020 13:16


Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Serek w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora SP ZOZ w Smykowie

Oświadczenie Ewa Serek


4 marca 2020, 13:05

Elżbieta Sosnowska

4 marca 2020 13:05


Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Stefańczyka w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Sekretarza Gminy Smyków

Oświadczenie Zbigniew Stefańczyk


4 marca 2020, 12:58

Elżbieta Sosnowska

4 marca 2020 12:58


Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Serek w związku z powierzeniem funkcji p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

Ewa Serek


22 stycznia 2020, 14:43

Elżbieta Sosnowska

22 stycznia 2020 14:43


Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Kazaneckiego w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

Oświadczenie  – Piotr Kazanecki


22 stycznia 2020, 12:50

Elżbieta Sosnowska

22 stycznia 2020 12:50


Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Jarosław Pawelec – Wójt Gminy Smyków

Jerzy Duda – Z-ca Wójta Gminy Smyków

Wiesława Lesiak – Skarbnik Gminy Smyków

Magdalena Bąk – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Smykowie

Anna Cholewińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Królewcu

Beata Janiszewska -Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miedzierzy

Dorota Kołodziejczyk – Dyrektor Przedszkola w Smykowie

Renata Marzec – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie

Sylwia Mogielska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie

Piotr Kazanecki – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie


29 maja 2019, 14:25

Elżbieta Sosnowska

29 maja 2019 14:25


Oświadczenie majątkowe Pana Jarosława Pawelec – Wójta Gminy Smyków

Oświadczenie majątkowe Wójt Gminy Smyków


4 lutego 2019, 15:17

Anna Wierzbowska

4 lutego 2019 15:19


Oświadczenie majątkowe Pana Józefa Śliza – Wójta Gminy Smyków złożonego w związku z zakończeniem kadencji

Oświadczenie Wójta Gminy Smyków.

Korekta – oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Smyków 


5 listopada 2018, 12:30

Elżbieta Sosnowska

5 listopada 2018 12:30


Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Zdunka w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji zastępcy wójta gminy Smyków

Andrzej Zdunek


18 października 2018, 15:02

Elżbieta Sosnowska

18 października 2018 15:02


Oświadczenie majątkowe Pana Radosława Orzelskiego w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji sekretarza gminy, zastępcy wójta gminy Smyków

Radosław Orzelski


18 października 2018, 15:00

Elżbieta Sosnowska

18 października 2018 15:00


Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Czarneckiej w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Miedzierzy

Agnieszka Czarnecka


18 października 2018, 14:48

Elżbieta Sosnowska

18 października 2018 14:55


Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Józef Śliz – Wójt Gminy Smyków

Agnieszka Czarnecka

Anna Cholewińska

Beata Janiszewska

Magdalena Bąk

Piotr Kazanecki

Radosław Orzelski

Renata Marzec

Sylwia Mogielska

Wiesława Lesiak


21 maja 2018, 12:35

Elżbieta Sosnowska

18 października 2018 14:44


Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Józef Śliz – Wójt Gminy Smyków

Radosław Orzelski z-ca Wójta,sekretarz Gminy

Anna Cholewińska – dyrektor Szkoły Podst. w Królewcu

Beata Janiszewska – dyrektor Zespołu Szkół w Miedzierzy

Agnieszka Czarnecka – wicedyrektor Zespołu Szkół w Miedzierzy

Magdalena Bąk – z-ca Kierownika USC

Piotr Kazanecki – dyr. SP ZOZ w Smykowie

Renata Marzec – Kierownik GOPS w Smykowie

Sylwia Mogielska – Kierownik GBP w Smykowie

Wiesława Lesiak – skarbnik Gminy


9 czerwca 2017, 14:42

Elżbieta Sosnowska

9 czerwca 2017 14:48


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za poprzednie lata można znaleźć pod linkiem http://bip.smykow.pl/bip/indexd575.html?id=89

 


19 maja 2017, 10:37

Elżbieta Sosnowska

9 czerwca 2017 14:47