A+
A-
Czwartek, 08 grudnia 2022 Marii, Światozara, Makarego

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Gminę Smyków


6 października 2020, 15:19

Mateusz Kuleta

6 października 2020 15:19


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na: „Wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji gminy Smyków”


25 września 2020, 11:58

Mateusz Kuleta

25 września 2020 11:58


Dokumentacja związana z procesem przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Smyków


3 września 2020, 13:05

Elżbieta Sosnowska

4 września 2020 11:14