A+
A-
Środa, 30 listopada 2022 Andrzeja, Maury, Konstantego

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Wniosek o medale za długoletnie pożycie małżeńskie


10 lutego 2022, 15:02

Elżbieta Sosnowska

10 lutego 2022 15:02


Wniosek o wydanie dowodu osobistego


5 listopada 2021, 11:32

Elżbieta Sosnowska

5 listopada 2021 11:32


Formularze do pobrania


1 czerwca 2020, 14:56

Elżbieta Sosnowska

1 czerwca 2020 14:56


WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO – wyjaśnienie

Wydawanie odpisów


24 marca 2020, 12:16

Elżbieta Sosnowska

24 marca 2020 12:17


Wniosek o wydanie odpisu aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu

Wniosek o wydanie odpisu aktu


24 marca 2020, 12:11

Elżbieta Sosnowska

24 marca 2020 12:13


Wniosek o nadanie numeru PESEL

Wniosek o nadanie numeru PESEL


24 marca 2020, 11:40

Elżbieta Sosnowska

24 marca 2020 11:40


Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


24 marca 2020, 11:34

Elżbieta Sosnowska

24 marca 2020 11:34


Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Zapewnienie-o-braku-okoliczności-wykluczających-zawarcie-małżeństwa


24 marca 2020, 11:31

Elżbieta Sosnowska

24 marca 2020 11:31


Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wniosek-o-zaświadczenie-o-stanie-cywilnym


24 marca 2020, 11:21

Elżbieta Sosnowska

24 marca 2020 11:21


Wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru mieszkańcow

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu


24 marca 2020, 11:15

Elżbieta Sosnowska

24 marca 2020 11:15