A+
A-
Niedziela, 14 kwietnia 2024 Bereniki, Waleriana, Justyny

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy


5 maja 2023, 07:50

Elżbieta Sosnowska

5 maja 2023 08:21


Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smyków w 2023 roku


1 grudnia 2022, 12:07

Mateusz Kuleta

8 grudnia 2022 18:50


UWAGA!!! NOWY- OBOWIĄZUJĄCY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA


7 listopada 2022, 12:14

Elżbieta Sosnowska

7 listopada 2022 12:14


Wniosek o dodatek węglowy


22 sierpnia 2022, 08:05

Elżbieta Sosnowska

22 sierpnia 2022 13:23


Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw


23 czerwca 2022, 11:29

Elżbieta Sosnowska

28 czerwca 2022 11:02


ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCIĘCIA DRZEW


24 maja 2022, 14:16

Elżbieta Sosnowska

24 maja 2022 14:16


WNIOSEK O PRZEPISANIE PUNKTU POBORU WODY/ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW


13 stycznia 2022, 13:06

Elżbieta Sosnowska

13 stycznia 2022 13:06


Wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego kanalizacyjnego


13 stycznia 2022, 13:04

Elżbieta Sosnowska

13 stycznia 2022 13:04


WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO


28 grudnia 2021, 09:29

Elżbieta Sosnowska

28 grudnia 2021 09:29


Dokumenty dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2021


4 lutego 2021, 11:31

Elżbieta Sosnowska

4 lutego 2021 11:31


WNIOSEK o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smyków w 2021 roku


22 grudnia 2020, 08:25

Elżbieta Sosnowska

22 grudnia 2020 08:25


Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi


6 maja 2020, 13:14

Elżbieta Sosnowska

6 maja 2020 13:14


Dokumenty dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2020

Rozporządzenie

Wzór_wniosku_akcyza_2020

Oświadczenie

Zestawienie-faktur


17 lutego 2020, 13:43

Elżbieta Sosnowska

17 lutego 2020 13:44


Obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku – DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA

Zał 1 do deklaracji


3 stycznia 2020, 12:40

Elżbieta Sosnowska

9 stycznia 2020 15:28


Dokumenty o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smyków w 2020 roku

Klauzula informacyjna

Wniosek


23 grudnia 2019, 13:00

Elżbieta Sosnowska

23 grudnia 2019 13:00


ZGŁOSZENIE ZAMIARU STERYLIZACJI LUB KASTRACJI PSA/KOTA

Zgłoszenie/wniosek – druk 2019r_

Zgłoszenie/wniosek – druk 2019r_


16 października 2019, 13:51

Elżbieta Sosnowska

16 października 2019 13:51


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DEKLARACJA

Zał 1 do deklaracji


17 lipca 2019, 07:46

Elżbieta Sosnowska

9 stycznia 2020 15:26


Dokumenty dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2019

Informacja o terminie składania wniosków

Wzór_wniosku_akcyza_2019

Oświadczenie

Zestawienie faktur na olej napędowy


10 lipca 2019, 13:07

Elżbieta Sosnowska

11 lipca 2019 11:37


Wniosek przeniesienie decyzji; o warunkach zabudowy, ustaleniu inwestycji celu publicznego.

Wniosek


31 maja 2019, 11:19

Elżbieta Sosnowska

31 maja 2019 11:19


ZLECENIE/WNIOSEK* OPRACOWANIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA obiektu budowlanego do zewnętrznej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej

Wniosek o warunki techniczne

Wniosek o warunki techniczne

 


8 kwietnia 2019, 13:20

Elżbieta Sosnowska

8 kwietnia 2019 13:40


Wniosek z załącznikami o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smyków w 2019 roku

Wniosek o dofinansowanie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4


6 grudnia 2018, 07:48

Elżbieta Sosnowska

6 grudnia 2018 07:48


WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

Wniosek_ustalenie_numeru_porządkowego_2018


20 listopada 2018, 11:34

Elżbieta Sosnowska

20 listopada 2018 11:34


Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek


16 października 2018, 14:20

Elżbieta Sosnowska

16 października 2018 14:20


Informacja dotycząca dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej

Informacja dotycząca dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej w gminie Smyków


19 marca 2018, 13:51

Elżbieta Sosnowska

19 marca 2018 13:51


Oświadczenie – dotyczy: OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Oświadczenie


16 marca 2018, 12:33

Elżbieta Sosnowska

16 marca 2018 12:36


Wniosek o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego.

Wniosek o wyd.odpisu aktu


22 lutego 2018, 13:45

Elżbieta Sosnowska

22 lutego 2018 13:45


Wniosek o zaświadczenie z Rejestru Mieszkańców

Wniosek o zaświadczenie z RM


22 lutego 2018, 13:44

Elżbieta Sosnowska

22 lutego 2018 13:44


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek

Wymagane dokumenty

Wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia


14 lutego 2018, 09:24

Elżbieta Sosnowska

14 lutego 2018 09:28


Wycinka drzew i krzewów

Procedura wycinki drzew i krzewów

Zgłoszenie zamiaru wycięcia

Zgłoszenie zamiaru wycięcia


2 lutego 2018, 14:54

Elżbieta Sosnowska

16 października 2019 13:48


Formularz wniosku – azbest 2018r.

formularz wniosku dla mieszkańców- azbest 2018r.


17 listopada 2017, 11:53

Anna Wierzbowska

17 listopada 2017 11:53


WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

wzór wniosku 2017-1 (1)


10 października 2017, 11:59

Elżbieta Sosnowska

10 października 2017 11:59


Przebieg procedury w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Przebieg procedury w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


10 października 2017, 11:57

Elżbieta Sosnowska

10 października 2017 11:57


Wnioski i dokumenty do pobrania można znaleźć pod linkiem

http://bip.smykow.pl/b

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów, oświadczenie – działalność gospodarcza, oświadczenie – tytuł własności

23 marca 2017, 10:38

Elżbieta Sosnowska

5 maja 2023 07:41