A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Podstawa wg której obliczany jest przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r


9 grudnia 2021, 14:09

Elżbieta Sosnowska

9 grudnia 2021 14:09