A+
A-
Niedziela, 03 grudnia 2023 Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Protokół RIO z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej Gminy Smyków za 2016 rok i inne wybrane okresy


15 lipca 2021, 13:50

Elżbieta Sosnowska

15 lipca 2021 13:50


Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Smykowie w zakresie zarządzania kryzysowego


14 lipca 2021, 12:11

Elżbieta Sosnowska

14 lipca 2021 12:11