Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Wyłożenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Smyków do publicznego wglądu 

Projekt zmiany Studium - wyłożenie

Zmiana w zał Nr 3.1, część 3 Kierunki

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 08:32:42 | Data modyfikacji: 2016-06-22 08:39:37. Drukuj

Zobacz:
 Karty typu A .  Karta informacyjna przedsięwziecia " Budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przyłogi, gm. Smyków" .  Karty typu B .  Postanowienie Wójta Gminy Smyków o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko polegajacego na " Budowie elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przyłogi, gmina Smyków" .  Rejestr działalności regulowanej .  Karty typu C .  Budowa elektrowni wiatrowej Królewiec - dokumenty . 
Data wprowadzenia: 2016-06-22 08:32:42
Data modyfikacji: 2016-06-22 08:39:37
Opublikowane przez: Ela Sosnowska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy Smyków
ul. Smyków 91
26-212
Kierownik Jednostki
Józef Śliz
Kontakt:
Tel: (+48 41) 373-91-81
Fax: (+48 41) 373-91-81
e-mail: gmina@smykow.pl