Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Prezydenta RP 2015
Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie powołania
koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej
w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 rok. 

Zarządzenie 29

Załącznik do zarządzenia

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-05-08 14:48:58 | Data modyfikacji: 2015-05-08 14:49:30. Drukuj
Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie powołania
operatorów ds. obsługi Informatycznej obwodowych
komisji wyborczych 
 zarządzenie nr 27, załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-05-04 11:14:06 | Data modyfikacji: 2015-05-04 15:00:18. Drukuj
Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie wyznaczenia
miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w wyborach Prezydenta RP 
 zarzadzenie nr 26.pdf

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-05-04 11:09:31. Drukuj
Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych 

Zarządzenie nr 25

Załącznik str.1

Załącznik str.2

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-04-21 14:15:04. Drukuj
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji
wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, o możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-04-02 14:44:56 | Data modyfikacji: 2015-04-02 14:50:25. Drukuj
Data wprowadzenia: 2015-04-02 14:44:56
Data modyfikacji: 2015-04-02 14:50:25
Opublikowane przez: Aneta Stępień
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy Smyków
ul. Smyków 91
26-212
Kierownik Jednostki
Józef Śliz
Kontakt:
Tel: (+48 41) 373-91-81
Fax: (+48 41) 373-91-81
e-mail: gmina@smykow.pl