bip.smykow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Smyków www.smykow.pl
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie strona główna 
Karty typu C
 

Karty typu C

Karta 1 - projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smyków

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 10:13:43. Drukuj

Zobacz:
 Karty typu A .  Karta informacyjna przedsięwziecia " Budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przyłogi, gm. Smyków" .  Karty typu B .  Postanowienie Wójta Gminy Smyków o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko polegajacego na " Budowie elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przyłogi, gmina Smyków" .  Rejestr działalności regulowanej .  Karty typu C .  Budowa elektrowni wiatrowej Królewiec - dokumenty . 
Data wprowadzenia: 2016-06-22 10:13:43
Opublikowane przez: Ela Sosnowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.smykow.pl