bip.smykow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Smyków www.smykow.pl
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie strona główna 
Postanowienie Wójta Gminy Smyków o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko polegajacego na " Budowie elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przyłogi, gmina Smyków"
DOKUMENTY 

Postanowienie

Raport oddziaływani na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych w miejscowości Przyłogi, gm. Smyków

Raport oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie " Rozbudowa istniejącego budynku Ubojni Drobiu wraz z budową dwóch wiat na pojazdy oraz z budową niezbędnej infrastruktury tj. przyłącza i drogi wewnętrznej, ogro

Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbiórka dwóch wiatraków o mocy 150kW oraz budowa nowego wiatraka o mocy max. 850 kW wraz z infrastrukturą towarzyszacą" na działce o Nr ewid. 919/1 w miejscowości Królew

Ujednolicenie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych w miejscowości Przyłogi, gm. Smyków

Zał 1

Zał 2

Zał 3

Zał 4

Zał 5

Zał 6

Zał 7

Zał 8

Zał 10

Zał 11

Zał 12

Zał 13

Zał 14

Zał 15

Zał 15 -2

Zał 16

Zał 16-2

Zał 17

Zał 17-2

Zał 18

Zał 18-2

Zał 19

Zał 19-2

Zał 20

Zał 20-2

Zał 21

Zał 21-2

Zał 22

Zał 22-2

Zał 23

Zał 24

Zał 25

Zał 26

Zał 27

Zał 28

Zał 29

Zał 30

Zał 31

Zał 32

Zał 33

Zał 34

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-10-21 13:40:30. Drukuj

Zobacz:
 Karty typu A .  Karta informacyjna przedsięwziecia " Budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przyłogi, gm. Smyków" .  Karty typu B .  Postanowienie Wójta Gminy Smyków o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko polegajacego na " Budowie elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przyłogi, gmina Smyków" .  Rejestr działalności regulowanej .  Karty typu C .  Budowa elektrowni wiatrowej Królewiec - dokumenty . 
Data wprowadzenia: 2014-10-21 13:40:30
Opublikowane przez: Ela Sosnowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.smykow.pl