bip.smykow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Smyków www.smykow.pl
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie strona główna 
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Wyłożenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Smyków do publicznego wglądu 

Projekt zmiany Studium - wyłożenie

Zmiana w zał Nr 3.1, część 3 Kierunki

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 08:32:42 | Data modyfikacji: 2016-06-22 08:39:37. Drukuj

Zobacz:
 Karty typu A .  Karta informacyjna przedsięwziecia " Budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przyłogi, gm. Smyków" .  Karty typu B .  Postanowienie Wójta Gminy Smyków o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko polegajacego na " Budowie elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przyłogi, gmina Smyków" .  Rejestr działalności regulowanej .  Karty typu C .  Budowa elektrowni wiatrowej Królewiec - dokumenty . 
Data wprowadzenia: 2016-06-22 08:32:42
Data modyfikacji: 2016-06-22 08:39:37
Opublikowane przez: Ela Sosnowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.smykow.pl