bip.smykow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Smyków www.smykow.pl
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie strona główna 
Rejestr działalności regulowanej
Wpis do rejestru działalności regulowanej,
polegającej na świadczeniu usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, znajdujących się na terenie
Gminy Smyków, procedura obowiązuje od 1 stycznia
2012 r.  

Wpis do rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Smyków, procedura obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.

Wniosek o wpis do rejestru.

Oświadczenie

Rejestr Działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Smyków

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2012-08-28 15:17:16 | Data modyfikacji: 2014-05-16 07:52:56. Drukuj

Zobacz:
 Karty typu A .  Karta informacyjna przedsięwziecia " Budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przyłogi, gm. Smyków" .  Karty typu B .  Postanowienie Wójta Gminy Smyków o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko polegajacego na " Budowie elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przyłogi, gmina Smyków" .  Rejestr działalności regulowanej .  Karty typu C .  Budowa elektrowni wiatrowej Królewiec - dokumenty . 
Data wprowadzenia: 2012-08-28 15:17:16
Data modyfikacji: 2014-05-16 07:52:56
Opublikowane przez: Aneta Stępień
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.smykow.pl