Dane
 
GMINA SMYKÓW
NAZWA GMINY Gmina Smyków
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. świętokrzyskie , pow. konecki
KOD 26-212
MIEJSCOWOŚĆ Smyków 91
KONTAKT

tel./fax (+48 41) 373-91-81
e-mail: sekretariat@smykow.pl

NIP: 658-19-39-608

REGON: 291010719

godziny pracy urzędu: poniedziałek-piątek - 7.30. - 15.30.

Wójt Gminy

Józef Śliz
tel. (41) 373-90-42

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Janus

tel. (41) 373-91-81

Zastępca Wójta

 

Radosław Orzelski

tel. (41) 373-90-10
e-mail: gmina@smykow.pl

Skarbnik Gminy

Wiesława Lesiak
tel. (41) 373-91-81
e-mail: skarbnik@smykow.pl

 

Zapłatę należności z tytułu podatków i opłat (w tym opłaty skarbowej) z wyłączeniem opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać na rachunek bankowy:

Gmina Smyków
Smyków 91
26-212 Smyków
Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Mniów

Nr konta bankowego: 48 8493 0004 0030 0506 0772 0001

 

Zapłatę należności z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków można dokonać na rachunek bankowy:
Gmina Smyków
Smyków 91
26-212 Smyków
Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Mniów

Nr konta bankowego: 91 8493 0004 0290 0506 0772 0098

 

Zapłatę należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać na rachunek bankowy:

Gmina Smyków
Smyków 91
26-212 Smyków
Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Mniów

Nr konta bankowego: 19 8493 0004 0290 0506 0772 0133

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2016-09-19 14:47:28. Drukuj
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2016-09-19 14:47:28
Opublikowane przez: Ela Sosnowska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy Smyków
ul. Smyków 91
26-212
Kierownik Jednostki
Józef Śliz
Kontakt:
Tel: (+48 41) 373-91-81
Fax: (+48 41) 373-91-81
e-mail: gmina@smykow.pl